Vest-Finnmark Lærerlag

Vest-Finnmark Lærerlag ble opprettet i 1902 av Talvik lokallag. Vest-Finnmark Lærerlag ble slått sammen med Aust-Finnmark Lærerlag og Finnmark Lærerinneforbund til Finnmark Lærerlag og dannet Finnmark Lærerlag i 1966. Arkivet til Vest-Finnmark Lærerlag består av én møteprotokoll og én mappe korrespondanse som ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy.

Arkivnavn Vest-Finnmark Lærerlag
Arkivskaper Vest-Finnmark Lærerlag
Arkivref.  (id) FMFB/PA/1003
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1946 – 1971
Type virksomhet Interesseorganisasjoner, pedagogisk personale
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,04 hyllemeter
Arkivliste A-0003 – A-0044 Vest-Finnmark Lærerlag
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausulert