Vardø lærerforening / Vardø Lærerlag

Arkivet oppbevares ved Vardø Museum.

Arkivnavn Vardø lærerforening / Vardø Lærerlag
Arkivskaper Vardø lærerforening / Vardø Lærerlag
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1893-1930 og 1945-1961
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / pedagisk personale
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)