Vadsø og Nord-Varanger lærerlag

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Vadsø og Nord-Varanger lærerlag
Arkivskaper Vadsø og Nord-Varanger lærerlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / lag / undervisning
Sted / område Vadsø / Nord – Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
Klausulert