Vadsø Faglige Samorganisasjon

Da Finnmark Faglige Samorganisasjon ble flyttet fra Vadsø til Hammerfest, ble Vadsø Faglige Samorganisasjon konstituert med et eget utvalg 10. august 1951. Arkivmaterialet til organisasjonen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø Faglige Samorganisasjon
Arkivskaper Vadsø Faglige Samorganisasjon
Arkivref   (id) FMFB  / PA-1085
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Styremøteprotokoll
Tidsperiode 1951 – 1964
Type  virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang styremøteprotokoll
Arkivliste A-0085 Vadsø Faglige Samorganisasjon
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark  fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle   bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord