Sambandet Norge-Sovjetunionen, avdeling Vardø

Sambandet Norge-Sovjetunionen var en organisasjon som ble etablert i 1945. Formålet var å styrke vennskapsbåndene til Sovjetunionen. Interessen for dette landet var stor etter innsatsen og lidelsene til landet under andre verdenskrig. Organisasjonen ble etablert som Norsk-Sovjetrussisk Samband, men endret navn til Sambandet Norge-Sovjetunionen i 1963. Organisasjonen var en partipolitisk uavhengig organisasjon men hadde bred støtte fra starten av, både i Norges Kommunistiske Parti og Det norske Arbeiderparti.  Arkivet til lokallaget i Vardø oppbevares ved Vardø Museum.

Arkivnavn Sambandet Norge-Sovjetunionen, Vardø
Arkivskaper Sambandet Norge-Sovjetunionen, Vardø
Arkivref. (id) VAMU/A-0017
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Arkivportalen
Tidsperiode 1952 – 1988
Type virksomhet Politiske interesseorganisasjoner
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger https://www.varangermuseum.no/
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord