Sambandet Norge-Sovjetunionen, Vadsø

Sambandet Norge-Sovjetunionen var en organisasjon som ble etablert i 1945. Formålet var å styrke vennskapsbåndene til Sovjetunionen. Interessen for dette landet var stor etter innsatsen og lidelsene til landet under andre verdenskrig. Organisasjonen ble etablert som Norsk-Sovjetrussisk Samband, men endret navn til Sambandet Norge-Sovjetunionen i 1963. Organisasjonen var en partipolitisk uavhengig organisasjon men hadde bred støtte fra starten av, både i Norges Kommunistiske Parti og Det norske Arbeiderparti.  Arkivet til lokallaget i Vadsø oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Sambandet Norge-Sovjetunionen, Vadsø
Arkivskaper Sambandet Norge-Sovjetunionen, Vadsø
Arkivref. (id) FMFB/PA/1074
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll, korrespondanse
Tidsperiode 1986 – 1992
Type virksomhet Politiske interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste A-0074 Vadsø avdeling av Sambandet Norge-Sovjetunionen
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord