Kirkenes Arbeidersamfunn

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Kirkenes Arbeidersamfunn
Arkivskaper Kirkenes Arbeidersamfunn
Arkivref. (id) SATØ/P-0434
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype -.
Tidsperiode
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Kirkenes
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord