Hammerfest faglige samorganisasjon

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Hammerfest Faglige Samorganisasjon
Arkivskaper Hammerfest Faglige Samorganisasjon
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet  interesseorganisasjoner
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord