Faglige samorganisasjon og Vest-Finnmark faglige distriktsorganisasjon

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Vest-Finnmark Faglige Distriktsorganisasjon
Arkivskaper Vest-Finnmark Faglige Distriktsorganisasjon
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1914 – 1934
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vest-Finnmark / Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –