Vår Fremtid

På et møte 18. januar 1912,16 dager etter at Vadsø sosialdemokratiske ungdomslag (senere Vadsø Arbeiderungdomslag) ble opprettet, bestemte styret å starte et eget blad. Bladet fikk navnet “Vor Fremtid”, senere “Vår Fremtid”. Bladet ble et viktig organ for laget.

Arkivnavn Vår Fremtid
Arkivskaper Vår Fremtid
Arkivref. (id) FMFB/PA/1026
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Håndkrevne lagsavis-protokoll
Tidsperiode 1914 – 1964
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 9 protokoller (0,3 hyllemeter)
Arkivliste A-0026 Vår Fremtid
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord