NKP Vadsø / Vadsø Kommunistiske Parti

Vadsø Kommunistiske Parti (opprinnelig Vadsø lag av NKP) ble opprettet i høsten 1945.Årsmøtet 2008 var siste medlemsmøte i partiet. “Gnisten” var lagsavis for partiet.

Arkivnavn Vadsø Kommunistiske Parti
Arkivskaper Vadsø Kommunistiske Parti (Vadsø lag av NKP)
Arkivref   (id) FMFB/PA/1070, fotografier er reg. i bildebasen nr. 13012:001-005
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Styreprotokoller, protokoll for lagsavisen Gnisten, korrespondanse og saksdokumenter, regnskap, film og fotografier
Tidsperiode 1946 – 2013 (2017)
Type   virksomhet Politiske partier
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,8 hyllemeter
Arkivliste A-0070 Vadsø kommunistiske parti
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) En del av protokoller er digitalisert og kan leses på Digitalarkivet:

Møteprotokoll for styre 1948-1954

Møteprotokoll for styre 1954-1960

Protokoll for Gnisten, håndskrevet lagsavis 1955-1964

Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord