Vadsø Arbeiderpartis Kvinneforening

Arkivnavn Vadsø Arbeiderpartis Kvinneforening
Arkivskaper Vadsø Arbeiderpartis Kvinneforening
Arkivref. (id) Vadsø Arbeiderpartis Kvinneforening
Reg. base  SATØ/P-0343
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Politiske partier og foreninger / kvinneorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord