Vadsø arbeiderparti – faglig utvalg

Arkivnavn Vadsø arbeiderparti – faglig utvalg
Arkivskaper Vadsø arbeiderparti
Arkivref. (id) FMFB/PA-1131
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1982 – 1986
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang En protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord