Johan og Olga Beldo

Arkivnavn Johan og Olga Beldo
Arkivskaper Johan og Olga Beldo
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Kassa- og regnskapsbøker, lister over kunder og leverandører, personlige brev og sakdokumenter (dåpsattester, skjøter)
Tidsperiode 1945 – 1984
Type virksomhet Gårdsarkiv
Sted / område Alta / Langfjord
Språk norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer) Nei
Oppbevarings- /deponeringssted Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Kontaktopplysninger http://www.alta.museum.no
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord