Vadsø arbeiderforening, avd. 128

Vadsø arbeiderforening, avd. 128 av Norsk transportarbeiderforbund ble stiftet 1935, og ble nedlagt 1. april 2005.

Arkivnavn Vadsø arbeiderforening, avd. 128
Arkivskaper Vadsø arbeiderforening, avd. 128
Arkivref   (id) FMFB/PA/1071
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møte- og forhandlingsprotokoller, oppgjørs- og lønningsprotokoller,   regnskapsjournaler, korrespondanse.
Tidsperiode 1938 – 2005
Type   virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 1,5 hyllemeter
Arkivliste A-0071 Vadsø arbeiderforening, avd. 128
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord