Sør-Varanger Arbeiderparti

Arkivet til Sør-Varanger Arbeiderparti oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Sør-Varanger Arbeiderparti
Arkivskaper Sør-Varanger Arbeiderparti
Arkivref. (id) SATØ/P-0338
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype -.
Tidsperiode
Type  virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord