Sovjet-stjernen

Sovjet-stjernen var avisen til den kommunistiske studiesirkelen.

Arkivnavn Sovjet-stjernen
Arkivskaper Sovjet-stjernen (Blad for Vadsø kommusnistiske studiesirkel)
Arkivref   (id) FMFB/ PA/1028
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Håndskreven lagsavis (protokoll)
Tidsperiode 1922 – 1923
Type   virksomhet Avis / politiske partier
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste A-0028 Sovjet-stjernen
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Protokoller
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord