Seiland arbeiderparti

Arkivnavn Seiland arbeiderparti
Arkivskaper Seiland arbeiderparti
Arkivref   (id) GMA 16/00
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, saksdokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Politisk parti
Sted / område Seiland
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord