Samfundspartiet / Lars Sterk

Arkivnavn Samfundspartiet / Lars Sterk
Arkivskaper Samfundspartiet / Lars Sterk
Arkivref.  (id) A1/1993
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Brevsamling
Tidsperiode 1937 – 1940
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –