Sametingsvalget 1989. Samelista Alta / Kvalsund

Dokumentsamling angående en samepolitisk liste til det første sametingsvalget i 1989 samlet av Ruth Rye Josefsen. Grupperingen bak lista kalte seg for Samelista Alta / Kvalsund krets og stilte første gang til valg i 1989 i denne valgkretsen. Arkivmateriale oppbevares ved Sámi arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Sametingsvalget 1989. Samelista Alta / Kvalsund
Arkivskaper Ruth Rye Josefsen
Arkivref. (id) SAMI/PA-1010
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Egenproduserte trykksaker, protokoller, regnskap, programmer, utdrag fra foredrag
Tidsperiode 1989 – 1992
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Alta / Kvalsund
Språk Samisk / norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang  –
Arkivliste Ferdig katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord