Nordkapp AUF

Arkivet til Nordkapp AUF oppbevares ved Sámi arkiiva/Samisk arkiv.

Arkivnavn Nordkapp AUF
Arkivskaper Nordkapp AUF
Arkivref. (id) SATØ/P-0373
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, møteprotokoller, regnskap.
Tidsperiode 1956 – 1980
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Nordkapp
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord