Nordkapp/Honningsvåg Arbeiderparti

Arkivet til Nordkapp / Honningsvåg Arbeiderparti oppbevares ved Sámi arkiiva/Samisk arkiv.

Arkivnavn Nordkapp / Honningsvåg Arbeiderparti
Arkivskaper Nordkapp / Honningsvåg Arbeiderparti
Arkivref. (id) SATØ/P-0347
Reg. base Asta 5
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse, møteprotokoller, regnskap.
Tidsperiode 1945 – 1979
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Nordkapp / Honningsvåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 0,26 hyllemeter
Arkivliste Katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord