Hans Ole Persen

Hans Ole Persen (1903 – 1996), fisker og småbruker i Varangerbotn i Nesseby. Hans etterlatte papirer (brev, saksdokumenter)dokumenterer småbruk- og fiskeridrift i Nesseby. Materialet oppbevares ved Varjját Sámi Musea / Varanger Samiske Museum.

Arkivnavn Hans Ole Persen
Arkivskaper Hans Ole Persen
Arkivref. (id)  –
Reg. base Primus nr. 859
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Personlige saksdokumenter og brev angående småbruket og fiskeri
Tidsperiode 1944 – 1978
Type virksomhet Personarkiv
Sted /område Bergeby i Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En mappe, inngår i en stor gjenstandssamling (over 100 gjenstander)
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Hans Ole Persen (f. 1903 d. 1996) fisker og småbruker