Hammerfest Arbeiderpartis Kvinneforening

Arkivnavn Hammerfest Arbeiderpartis Kvinneforening
Arkivskaper Hammerfest Arbeiderpartis Kvinneforening
Arkivref. (id) SATØ/P-0540
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Hammerfest
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord