Hammerfest Arbeiderparti

Arkivnavn Hammerfest Arbeiderparti
Arkivskaper Hammerfest Arbeiderparti
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 28.03.1957 – 25.02.1965
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord