Finnmark Arbeiderparti

Arkivnavn Finnmark Arbeiderparti
Arkivskaper Finnmark Arbeiderparti
Arkivref. (id) SATØ/P-0337
Reg. base
Publ. base  (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype -.
Tidsperiode
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord