Finnmark Arbeidsmannsforening

Arkivet til Finnmark Arbeidsmannsforening oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Finnmark Arbeidsmannsforening
Arkivskaper Finnmark Arbeidsmannsforening
Arkivref. (id) SATØ/P-0455
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1972 – 1992
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Finnmark
Språk  –
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –