Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge (felleskatalog)

Arbeiderbevegelsens arkiv i Nord-Norge befinner oppberes ved Statsarkivet i Tromsø. (linken til felleskatalog).

Arkivnavn Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge   (felleskatalog)
Arkivskaper Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge   (felleskatalog)
Arkivref. (id) SATØ/P-0023
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Felleskatalog ved Statsarkivet i Tromsø
Type materiale, evt. også innholdstype Se: Felleskatalog ved Statsarkivet i Tromsø
Tidsperiode
Type virksomhet Politiske interesseorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)