Sandnes kirkeforening

Arkivet oppbevares både ved Finnmark fylkesbibliotek og Varanger Museum, avd. Sør-Varanger.

Arkivnavn Sandnes kirkeforening
Arkivskaper Sandnes kirkeforening
Arkivref. (id) Finnmark fylkesbibliotek: FMFK/ PA-1114
Reg. base Finnmark fylkesbibliotek: ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Finnmark fylkesbibliotek: Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Finnmark fylkesbibliotek: Møteprotokoll 1978-1996, regnskapsbøker og -bilag, medlemsbok, avisutklippSør-Varanger Museum: 2 møteprotokoller. regnskapsbok, regnskapsoversikter, årsmøter, årsmeldinger, avisutklipp, fotografier
Tidsperiode 1948 – 2004
Type virksomhet Religiøse foreninger
Sted /område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste Finnmark fylkesbiblioteks materiale:
A-0114 Sandnes kirkeforening
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
ogFinnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord