Frelsesarmeen Berlevåg

Arkivnavn Frelsesarmeen Berlevåg (inkl. Løytnant Egil Westgårds arkiv)
Arkivskaper Frelsesarmeen Berlevåg
Arkivref. (id) A-8
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Innsamlingslister, kassa- og oppgjørsbøker, korpsinspektørs rapporter, kunderegistre for Krigsropet, strengemusikkbøker, andaktsbøker og annet religiøse litteratur
Tidsperiode 1946 – 1972
Type virksomhet Religiøse organisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 1,0 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)