SSR Svenska samernas riksförbund

SSR er en interesseorganisasjon for reinnæringen og samiske næringslivs- og samfunnsspørsmål, stiftet i 1950 i Johkamohkki /Jokkmokk. Gustaw Park ble organisasjonens første ordfører, senere har Israel Ruong, Anders Åhren, Nikolaus Stenberg, Ingwar Åhren, Lars Anders Baer og Per Gustav Idivuoma hatt dette vervet. SSR representerer samer tilknyttet samebyer eller sameforeninger. Arkivet som oppbevares ved Sámi Arkiiva inneholder kopier av forbundets landsmøteprotokoller mellom 1967 – 1989.

Arkivnavn SSR Svenska samernas riksförbund
Arkivskaper Svenska samernas riksförbund
Arkivref (id) SAMI/PA-1027
Reg .base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Landsmøteprotokoller.
Tidsperiode 1967 – 1989
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Sápmi
Språk Samisk / norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 1 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord