Oslo Sámiid Searvvi arkiiva

Arkivet til Oslo Sámiid Searvi oppbevares ved Sámi Arkiiva/Samisk arkiv.

Arkivnavn Oslo Sámiid Searvvi arkiiva
Arkivskaper Oslo Sámiid Searvvi
Arkivref. (id) SAMI/PA-1002
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, korrespondanse, referatsprotokoller, forhandlingsprotokoller, saksarkiv, regnskap og andre utskilte arkivdeler
Tidsperiode 1947 – 1993
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Sápmi
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 7 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord