Máze Sámiid Searvi

Arkivet til Máze Sámiid Searvi oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Máze Sámiid Searvi
Arkivskaper Máze Sámiid Searvi
Arkivref. (id) SAMI/PA-1001
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type  materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, referatsprotokoller,   forhandlingsprotokoller, regnskap, prosjekt, årsmeldinger, innkallelser   institusjoner/organisasjoner.
Tidsperiode 1968 – 1993
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 1 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)