Karasjoga Sami Searvi

Arkivmateriale etter Kárášjoga Sámi Searvi oppbevares ved De Samiske Samlinger.

Arkivnavn Kárášjoga Sámi Searvi
Arkivskaper Kárášjoga Sámi Searvi
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Årsmeldinger, forslag til program og vedtekter
Tidsperiode 1980 – 1981
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Karasjok
Språk Norsk / samisk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Ja
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM –   Riddo Duottar Museat – Karasjok
Kontaktopplysninger Riddo Duottar Museat Karasjok
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)