Varanger mållag

Varanger mållag ble stiftet 31. oktober 1976. Formål var å samle alle målfolk og dialektinteresserte i Varanger og å styrke kjenskapen til nynorsk litteratur. Arkivet til laget oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Varanger mållag
Arkivskaper Varanger mållag
Arkivref. (id) FMFB0112
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale og et foto
Tidsperiode 1976 – 2003
Type virksomhet Mållag
Sted / område Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0,6 hyllemeter
Arkivliste A-0112 Varanger mållag
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord