Vardø blandakor

Arkivet oppbevares ved Vardø museum.

Arkivnavn Vardø blandakor
Arkivskaper Vardø blandakor
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1971 – 2006
Type virksomhet Teater, kor og musikk
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord