Arkitekt Kurt Jørgensen

Arkivnavn Arkitekt Kurt Jørgensen
Arkivskaper Arkitekt Kurt Jørgensen
Arkivref. (id) GMA 10/01
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Tegninger, typehusplaner
Tidsperiode 1946 – 1956
Type virksomhet Arkitektarkiv
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 12 mapper
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord