Vadsø mannssangforening

Vadsø Mannssangforening ble stiftet 3. mai 1916, men koret hadde allerede uformelt eksistert i lengre tid før dette. Arkivet til Vadsø Mannssangforening utgjør i ordnet tilstand 1,1 hyllemeter. Materialet dekker perioden 1916 – 1991 og består av korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale, noter, fotografier og egenproduserte trykksaker (blant annet program- og jubileumshefter). Sammen med det skriftlige materialet finnes det en del æresmedaljer i arkivet.

Arkivnavn Vadsø mannssangforening
Arkivskaper Vadsø mannssangforening
Arkivref   (id) FMFB/PA/1047
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, noter, medlemsoversikter, regnskap, fotografier
Tidsperiode 1916-1991
Type  virksomhet Sangorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 1,1 hyllemeter
Arkivliste A-0047 Vadso Mannssangforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Medlemsprotokoll 1916-1919

Fotografiene digitalisert: serie 12007:001 – 013

Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord