Musikkens Venner

Arkivnavn Musikkens Venner
Arkivskaper Musikkens Venner
Arkivref   (id) GMA 24/03
Reg.base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll, fotografier.
Tidsperiode
Type virksomhet Sang, musikk og amatørteater
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord