Kirkenes Mannssangforening

Kirkenes mannssangforening ble stiftet i 1915. Arkivet til foreningen oppbevares ved Sør-Varanger Museum.

Arkivnavn Kirkenes Mannssangforening
Arkivskaper Kirkenes Mannssangforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Protokoller
Tidsperiode 1975 – 1985
Type  virksomhet Sang- og musikkforeninger
Sted / område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord