Jakobsnes Hornmusikk

Arkivet oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Jakobsnes Hornmusikk
Arkivskaper Jakobsnes Hornmusikk
Arkivref. (id) A11/93
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll, kassabok, regnskapsbilag, fotografier, avisutklipp
Tidsperiode 1950 – 1970
Type virksomhet Sang- og musikk foreninger
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord