Arkitekt Per Petterson

Arkivnavn Arkitekt Per Petterson
Arkivskaper Arkitekt Per Petterson
Arkivref. (id) GMA 22/05
GMA 42/06
GMA   6/08
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Hustegninger, typeplaner, skissebøker og kart
Tidsperiode 1946 – 1961
Type virksomhet Arkitektkontor
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord