Finnmark Sangerforbund

På møte i Vadsø 7. mai 1916 ble det bestemt å opprette Finnmark Sangerforbund, eller Finmarken Sangerforbund som det het den gangen. Finnmark Sangerforbund ble oppløst 30. januar 1993. Arkivmateriale etter Finnmark Sangerforbund er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i flere omganger. Arkivet til Finnmark Sangerforbund består av materiale hovedsakelig fra tidsperioden 1948 – 1965, samt enkelte dokumenter fra 1938, tidsperioden 1989-1993 (korrespondanse) og ordenskapitlets protokoll fra 1918 som antakelig er rekonstruert etter krigen. Annet arkivmateriale fra før krigen ble brent hjemme hos formannen i Vardø Mannssangforening i august 1944.

Arkivnavn Finnmark Sangerforbund
Arkivskaper Finnmark Sangerforbund
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1050
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Regnskapsmateriale, korrespondanse og saksdokumenter, trykksaker
Tidsperiode 1948 – 1965
Type virksomhet Sang- og musikkorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,9 hyllemeter
Arkivliste A-0050 Finnmark Sangerforbund
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Møteprotokollene er digitalisert og kan leses på Digitalarkivet:

Forhandlingsprotokoll 1947-1963

Møteprotokoll 1982-1993

Ordenskapitlets protokoll 1918-1989

Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord