Gamvik mannskor

Arkivet oppbevares ved Gamvik museum.

Arkivnavn Gamvik mannskor
Arkivskaper Gamvik mannskor
Arkivref. (id) A168/2006
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Forhandlingsbok, møteboker, medlemsbøker, hefte   “Gamviks mannskor 1919-1994”
Tidsperiode 1946 – 1976
Type virksomhet Sangforeninger
Sted / område Gamvik
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord