Gamvik dame- og mannskor

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Gamvik dame- og mannskor
Arkivskaper Gamvik dame- og mannskor
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Sang, musikk og teater
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord