Bjørnevatn mannssangforening

Arkivet oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Bjørnevatn mannssangforening
Arkivskaper Bjørnevatn mannssangforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Protokoller, korrespondanse
Tidsperiode 1944 – 1960
Type virksomhet Sang- og musikkforeninger
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 0,7 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle  emerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord