Berlevåg skolemusikk

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg skolemusikk
Arkivskaper Berlevåg skolemusikk
Arkivref. (id) A-16
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Programmer, festsanger, avisutklipp, deltakerliste
Tidsperiode 1960 – 1970
Type virksomhet Sang- og musikkforeninger
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord