Berlevåg hornmusikk

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg hornmusikk
Arkivskaper Berlevåg hornmusikk
Arkivref. (id) A-15
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Programmer, sangheftet, deltaker- og  medlemslister.
Tidsperiode 1962 – 1974
Type virksomhet Sang- og musikkforeninger
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord