Reidar Kollstrand

Arkivnavn Reidar Kollstrand
Arkivskaper Reidar Kollstrand, Elsa Kollstrand
Arkivref. (id) GMA 5/08
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Tegninger
Tidsperiode 1915 – 1942
Type virksomhet Arkitektur
Sted / område Finnmark, Haugesund
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 esker
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)