Varanger årbok

Varanger årbok er et lokalhistorisk tidsskrift som er utgitt av historielagene i Nesseby, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger. Den første utgaven kom ut allerede høsten 1981.

Arkivnavn Varanger årbok
Arkivskaper Varanger årbok
Arkivref. (id) FMFB/PA/1127
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type  materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, manuskripter og regnskapsbøker
Tidsperiode 1978 – 1993
Type virksomhet media, historie og samfunnsfag
Sted / område Varanger / Øst-Finnmark
Språk  –
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste A-0127 Varanger Årbok
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord